Επίδομα Ειδικού Σκοπού Καλλιτεχνών

Αθήνα 18 Ιανουαρίου 2021

ΞΕΚΙΝΟΥΝ ΑΠΟ ΑΥΡΙΟ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ 534 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟ ΚΑΙ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ

Συγκεκριμένα  από  τις   19  έως  τις  31 Ιανουαρίου 2021  οι  εργαζόμενοι  στον  Πολιτισμό θα μπορούν να υποβάλουν μονομερή δήλωση στην πλατφόρμα supportemployees.services.gov.gr και  στην κατηγορία   “Μηχανισμός   εφαρμογής   των μέτρων στήριξης επαγγελματιών της τέχνης και του πολιτισμού, ξεναγών και τουριστικών συνοδών”. Η είσοδος στην πλατφόρμα γίνεται με τους κωδικούς Taxis και θα πρέπει να υποβληθούν δύο ξεχωριστές δηλώσεις, μια για κάθε μήνα. Δικαιούχοι της αποζημίωσης, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, είναι όσοι πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) Είναι εγγεγραμμένοι έως και τις 10 Ιανουαρίου 2021, στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα artandcultureprofessionals.services.gov.gr στο Πληροφοριακό Σύστημα Εργάνη του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. 

β) Δεν έχουν σύμβαση εξαρτημένης εργασίας και δεν λαμβάνουν τακτική επιδότηση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ κατά την διάρκεια του προαναφερθέντος χρονικού διαστήματος.

Στην αίτηση οι δικαιούχοι δηλώνουν τα προσωπικά τους στοιχεία καθώς και τα στοιχεία του προσωπικού τραπεζικού τους λογαριασμού (ΙΒΑΝ). Η αποζημίωση καταβάλλεται εφάπαξ έπειτα από διασταύρωση και έλεγχο των στοιχείων των δικαιούχων που τηρούνται στην πλατφόρμα του Μητρώου, στην Εργάνη, τον ΟΑΕΔ και τους συναρμόδιους φορείς χωρίς να απαιτείται η υπεύθυνη δήλωση του εργοδότη.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΚΗΝΟΘΕΤΩΝ