Συμβούλιο Ελέγχου Επικοινωνίας (ΣΕΕ)

Συμβούλιο Ελέγχου Επικοινωνίας (ΣΕΕ)

Το Συμβούλιο Ελέγχου Επικοινωνίας (ΣΕΕ) είναι ο φορέας που ελέγχει τις διαφημίσεις και φροντίζει να τηρούνται οι κανόνες δεοντολογίας του Ελληνικού Κώδικα Διαφήμισης – Επικοινωνίας (ΕΚΔ-Ε). Είναι μία ανεξάρτητη, μη κερδοσκοπική αστική εταιρεία που δημιουργήθηκε το 2003 στο πλαίσιο της αυτορρύθμισης της διαφημιστικής αγοράς, από τους διαφημιζόμενους, τις διαφημιστικές εταιρείες και τα Μέσα, ενώ η λειτουργία της προβλέπεται από το Νόμο 2863/2000. Οι διαδικασίες του ΣΕΕ πληρούν τα κριτήρια της διαφάνειας, της αξιοπιστίας και της συνέπειας, σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς όρους καλής πρακτικής.

Στόχος είναι η διαφύλαξη της καθαρότητας και αποτελεσματικότητας του διαφημιστικού λόγου και η προστασία των καταναλωτών

δείτε τις αποφάσεις

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *