Τι ισχύει για κινηματογραφικά γυρίσματα.ΦΕΚ της 06.11.2020

Επειδή πολλά ακούστηκαν αντιγράφουμε από το ΧΘΕΣΙΝΌ ΦΕΚ

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΛΗΨΕΙΣ

Πρόβες, τηλεοπτικά και κινηματογραφικά γυρίσματα, ηχογραφήσεις

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ:• Πραγματοποίηση μόνο κατ’ εξαίρεση, μετά από άδεια της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, με την παρουσία μόνο των αυστηρά απαραίτητων προσώπων, χωρίς την παρουσία κοινού και πάντως υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

•Υποχρεωτική χρήση μάσκας α) σε πρόβες, β) όσων δεν συμμετέχουν στη σκηνή γυρίσματος.

•Τήρηση απόστασης δύο (2) μέτρων για συντελεστές

•Καταγραφή εισερχομένων-εξερχομένων

ΜΕΤΑΦΟΡΈΣ

Μέχρι ένας (1) επιβάτης πλέον του οδηχού σε επιβατηχά οχήματα δημόσιας χρήσης (Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ, Ειδικής Μίσθωσης) και επιβατηχά ιδιωτικής χρήσης (Ε.Ι.Χ.) οχήματα καθώς και στα Ε.Ι.Χ. οχήματα με οδηχό του ν. 4093/2012 (Α’ 222). Η υπέρβαση του ορίου επιβαινόντων επιτρέπεται μόνο εφόσον στο όχημα επιβαίνουν α) ανήλικα τέκνα, η κατ’ οίκον παραμονή των οποίων υπό την εποπτεία ενηλίκου είναι αδύνατη ή β) άτομο που χρήζει βοήθειας από δεύτερο επιβάτη χια τη μετακίνησή του.

•Μέχρι δύο (2) άτομα πλέον του οδηχού στα διπλοκάμπινα, μικτής χρήσης και τύπου BAN οχήματα που κυκλοφορούν σύμφωνα με την υπ’ αρ. 61512/2900/11.12.2002 απόφαση του Υπουρχού Μεταφορών και Επικοινωνιών (Β’ 1548). Η υπέρβαση του ορίου επιβαινόντων επιτρέπεται μόνο εφόσον στο όχημα

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΚΑΔ

Δυστυχώς δεν υπάρχουν οι φωτογραφικοί/κινηματογραφικοί /τηλεοπτικοί ΚΑΔ.

Από τη μία πρέπει να πάρουμε ειδική άδεια……

Αναμένουμε επόμενη απόφαση…

https://www.e-nomothesia.gr/kat-ygeia/astheneies/koine-upourgike-apophase-d1a-gp-oik-71342.html