Συμβούλιο Ελέγχου Επικοινωνίας (ΣΕΕ)

Συμβούλιο Ελέγχου Επικοινωνίας (ΣΕΕ)

Το Συμβούλιο Ελέγχου Επικοινωνίας (ΣΕΕ) είναι ο φορέας που ελέγχει τις διαφημίσεις και φροντίζει να τηρούνται οι κανόνες δεοντολογίας του Ελληνικού Κώδικα Διαφήμισης – Επικοινωνίας (ΕΚΔ-Ε). Είναι μία ανεξάρτητη,…